Sarık sünneti hakkında bunları daha önce duymadınız!

Sarık sarmanın hükmü nedir ? Neden sarık sarmalıyız ?

Sarık sünneti hakkında bunları daha önce duymadınız!

Bir çok hadiste ve eserlerde Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v) 'in sarık sardığı,ümmetini sarık sarmaya teşvik ettiği meşhurdur.  

 Arapçada "İMAMET", Farsça'da "DESTAR", Türkçe'de "AMAME" veya "SARIK" ismi verilmektedir.Sarık eski zamanlara kadar yani, Hz. Adem ( a.s)' a kadar dayanır.Hatta bir rivayete göre; sarık saran ilk insan Hz. Adem (a.s)'dır.Ona sarığı Cebrai (a.s.) sarmıştır. Ondan sonra da Zülkarneyn (a.s.)'a sarık sarmıştır.(1)

Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de ; "Habibim kullarıma de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah-u Teala da sizi sevsin." buyuruyor.(2)

Diğer bir ayet-i kerimesinde ise şöyle buyuruyor;  "Andolsun ki elbette muhakkak sizin için Resulullah'da çok güzel bir numune-i imtisal örnek vardır.(3)

Bu ayetlerle Cenab-ı Hakk, bizlerin Peygamber Efendimizin sünnet- i seniyyesine sımsıkı sarılmamız gerektiğini işaret ederek gerçek ahlakın,güzelliğin ve kamil bir müslüman olmanın yolunun Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinden geçtiği söylüyor.

 Yezid ibni Rükne (r.a)'dan bir rivayete göre,Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

 "Ümmetim takkeler üzerinde sarık sarmaya devam ettikleri müddetçe,fıtrat ( İslami kabiliyet  üzerine) daim olacaktır."buyurmuşlardır.(4)

Efendimiz (s.a.v) Abdurrahman bin Avf'a bizzat sarık sardığında; " Sarığı böyle sar! zira bu daha güzeldir." buyurmasında, sarığın nasıl sarılacağını ona öğreterek sarık sarmayı teşvik etmesi aşikardır ve sarığıa verdiği ehemmiyet de delil olarak yeterlidir.

Rükane (r.a.)'dan,Neb-i Aleyhissalatü Vesselam'dan şöyle işittik; " Takke üzerindeki sarık, bizimle ve müşrikler arasındaki ayırıcıdır. Mü'minler, başlarında sardıkları sarık dolamadan dolayı, kıyamet gününde bir nur verilecektir." buyurulmuştur.(5)

Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi ile Müslümanlar ile gayr-i müslimler arasındaki en belirleyici farkın sünnet-i seniyyeye riayet edilmesi olduğunu tembihlemiştir. Takke üzerine sarılan sarıkların bizleri gayr-i müslimlerden ayırdığı ve ayrı bir nuraniyet verdiğini hepimiz biliyoruz.

Sarık İslam'ın alametidir, hadislerde birçok yerde sarığın , Müslümanın alameti olduğu bildirilmiştir. Ve  bu sebeple sarığı ehemmiyetsiz görmek, Sünnet-i Seniyyeyi ehemmiyetsiz görmek gibi olduğundan küfür’e kadar götürebilir. Sarık Sünnet-i Seniyyenin tacıdır, zımmilerin giymesine dahi müsade edilmemiştir.

Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir;

İbn-i Ömer'den (R.A) Resulullah'ın (S.A.S) şöyle buyurduğunu rivayet edilir: "Sarık sarmağa devam ediniz. Çünkü o, meleklerin simasıdır. Onları sırtınıza sarkıtınız. (6)

Bu hadiste de görüldüğü gibi sarık meleklerin simasıdır, gençlerde ayrı bir sima ve hoşluk oluşturur, hele ki şu zamanda (Sünnet-i Seniyyenin terk edikdiği zamanda) sarık giymek 100 şehit ecri almaya sebep olur. Bunun gibi bir nimetin kaçırılması büyük bir kayıptır. Sarık giymek herhangi bir tarikate bağlılık ifade etmez, bilakis İslamın simgesidir, Resûlullah (S.A.S)’in giyim şeklidir. İnsanlarda yabancılık olmasının sebebi uzun zamandır giyilmemesindendir. Bu sebeple insanlara benimsetmek ve alışkanlık haline getirmek büyük sünnetlerdendir.

İstifade edilen kaynaklar;

1-İmam kettani – Ed Diami

2- Ali İmran suresi 31.ayet

3-Ahzab suresi 21. Ayet

4-Deylemi

5-Riyazüs-Salihin

6-Teberani

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 10:47
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mesut eke
Mesut eke - 11 ay Önce

Bursa

MAŞAALLAH BAREKALLAH ALLAHUEKBER HAYREDDİN CANAVER
MAŞAALLAH BAREKALLAH ALLAHUEKBER HAYREDDİN CANAVER - 11 ay Önce

ALLAH I SEVİYORSANIZ RASULÜNE İTAAT İTTİBA EDİN SIRATI MÜSTEKİM YOLU ALLAH CC RASULÜ NÜN TAKİB ETTİĞİ EN MÜŞTAKIM SELAMETLİ YOLDIUR RABBİM NASİBİMİZİ ZİYADE ETSİN İNŞAALLAHURRAHMAN AMİN AMİN AMİNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

SIRADAKİ HABER