SULTAN MEHMET FEYZİ EFENDİ’ NİN KISA HAYATI

Sultan Mehmet Feyzi Efendi 1912 Milâdî – 1328 Rûmî 22 Mart Ramazan ayında Kastamonu hepkebirler mahallesinde doğmuştur. Baba adı İzzet efendi, ana adı Aişe hatundur.

SULTAN MEHMET FEYZİ EFENDİ’ NİN KISA HAYATI

Sultan Mehmet Feyzi Efendi 1912 Milâdî – 1328 Rûmî 22 Mart Ramazan ayında Kastamonu hepkebirler mahallesinde doğmuştur. Baba adı İzzet efendi, ana adı Aişe hatundur.

1918 yılında, altı yaşlarında Sinan Bey Camii imamı Hâfız Ömer Aköz efendiden hıfzını ve talim derslerini tamamlamıştır.

1919 yılında, yedi yaşında Yarabcı adı verilen ilk mektebe başlamış, altı sene öğrenim görmüştür.

1925 – 1934 yıllarında Kastamonu âlimlerinden ders almıştır. 

Askerliğini 1935-1936-1937 yıllarında İstanbul’da yapmıştır.

1937 askerlikten dönmüş ve Bediüzzaman Said Nursi gibi bir alleme-i cihan ile buluşarak yedi seneye yakın, geceli gündüzlü hizmetinde bulunmuştur. 

1942 yılında İstanbul’da yedi aylık ihtiyat askerliğini yapmış ve İstanbul’daki hocalardan tahsil-i ilimde bulunmuştur. 

1943 yılında Kastamonu hapishanesinde yatmıştır. On dokuz gün sorguya çekilmiş, sorguda Kastamonu valisi de hazır bulunmuştur. Bu sırada Kastamonu ve diğer vilâyetlerde zelzele gerçekleşmiş, Bediüzzaman Hazretleri yüz yirmi talebesiyle Denizli hapishanesine konulmuştur. Feyzi Efendi de Kastamonu’dan doğruca Denızll hapishanesine gönderilmiştir. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nin (dokuz ay hapis yattıktan sonra) verdiği beraat kararıyla Kastamonu’ya dönmüştür.

1948 yılında tutuklu olan Bediüzzaman Hazretleri ile 10 ay beraber yatmış ve sonunda temyiz kararı ile tahliye edilip Kastamonu’ya dönmüştür.

1950-1960 seneleri arasında: Hz. Pir Camii imamı İbrâhim Küçük hoca ve oğlu hâfız Faik Küçük, Prof Günay Tümer, imam hatip okulu öğretmeni Veli Kalyoncu, Feyzi Efendi Hz.’den ders görmüştür.

1957 yılında Mehmet Feyzi Efendi aleyhinde hükümet tabibi tarafindan “akli dengesi bozuk” diye menfi bir rapor verilmiştir. Bu rapora karşı Ankara Numune Hastahanesi sıhhi kuruluna müracaat edilmiştir. Numune Hastahanesine I. Gidişte 9 gün müşahede altında kalmış, İkinci defa gidişte müspet bir sıhhi kurul raporu verilmiştir. Kurul başkanı Şükrü Yûsuf Bey “bu zatın aklî dengesi bozuksa, dünyada akıllı adam yoktur” ifadelerinde bulunmuştur.

Yine aynı yıl içinde, Melek hanım ile izdivaç etmiştir.

1960 yılı 27 Mayıs ihtilâlinden sonra İnönü karakolunda on gün tecritte tek başına tutulmuştur.

Sonrasında ise günde iki defa olmak üzere, otuz beş gün karakola imza vermeye gitmiştir.

1966 yılında birinci defa hacca gitmiştir. 1970 yılında ikinci haccını, 1976 yılında ise üçüncü defa haccını ifa etmiştir.

1975 yılında böbrek taşı rahatsızlığı geçirdi.

1980- 12 Eylül Askerî harekâtından sonra yüksek tansiyondan dolayı 45 gün SSK Kastamonu Hastahanesi”nde Başhekimi Ahmet Zafer Ergün’ün nezaretinde müşahede altında tutulup tedavi görmüştür.

1983 yılı Ocak ayında sağ tarafından felç hastalığı geçirmiştir. Yüce Allah’ın (c.c) lütuf ve ikramıyla tıbbın kabul edemeyeceği bir şekilde tedavisi gerçekleşmiştir.

1989 yılı 4 Mart Cumartesi günü, miraç gecesine girerken ikindi vaktinde âhiret yurduna göç eylemiştir.

Yüce Allah (c.c) rahmetine gark eylesin. Âmin. Bizleri de şefaat ve himmetlerinden ayırmasın. Âmin.

Hür Avaz

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 16:01
YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdurrahim Çağan
Abdurrahim Çağan - 1 yıl Önce

Allah cc rahmet etsin mekanı cennet olsun. Cenabı Hak Manevi himmet ve teveccühlerine bizleri mazhar etsin. Amin

SIRADAKİ HABER