Tesettür neden farzdır?

Kadınlar zümresinde her ne kadar sert mizaçlı, heybetli, kuvvetli olanları varsa da; fıtrat itibariyle kadın zariftir, zaiftir, naziktir, kırılgandır, kendini sevdirmeye ve beğenilmeye meyli vardır. Beğenmediği özellikleri bilinsin görülsün istemez, bunlardan dolayı kırılmak istemez.

Tesettür neden farzdır?

"Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir."(Ahzab-59)

İslâm dininin zuhurundan önceki topluluklarda sapkınlık, zevk ve sefahate düşkünlük, zina had safhadaydı. Kadın ise bu eğlencenin başrolüydü. Kadının değeri, kıymeti, hususiliği, vazgeçilmezliği, onu toplumda en önemli noktaya getiren özellikleri ortadan kalkmıştı. Çünkü ona ulaşmak çok kolaydı, onun süsü olan ziynet yerleri teşhir edilmiş, zina aşikar hale gelmişti. Ve kadın bunu bile isteye kabul etmişti. İslam kadının kaybettiği bütün bu haklarını ona tekrardan teslim etmek için kadını korumayı ve kadının kendini korumasını emir vermiştir. Tesettür kadının bu esaretten bir malzeme olmadan kurtulmasıdır. Nasıl ki kıymetli bir eşya kumaşlara sarılıp en gizli yerlere saklanır, herkese değil en kıymetli ele teslim edilir. İslam'ın emrettiği örtünme şekli de kadının Allah indinde ne denli kıymetli olduğunu gösteriyor.

İkinci bir nokta olarak tesettür kadının fıtratında vardır yani tesettür fıtridir. Kadınlar zümresinde her ne kadar sert mizaçlı, heybetli, kuvvetli olanları varsa da; fıtrat itibariyle kadın zariftir, zaiftir, naziktir, kırılgandır, kendini sevdirmeye ve beğenilmeye meyli vardır. Beğenmediği özellikleri bilinsin görülsün istemez, bunlardan dolayı kırılmak istemez.

• Kadınların on adedden altı-yedisi ya ihtiyardır, ya çirkindir ki; ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler.

• Bazen kıskançtırlar; kendinden daha güzellere kıyasla çirkin düşmekten, beğenilmemekten, ithamlara maruz kalmaktan korkar.

• Kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, diğer hanımlarda ve kendisinde fıtraten tesettür ister.

• Hem malûmdur ki; insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, rahatsız ve müteessir olur.

• Hem kadınlarda, tanımadığı erkeklere karşı fıtraten korkaklık vardır. Onların nazarını çekmek istemez.

Tesettür mümin hanımların ayırt edilip, dağınık ve adi kadınlardan vakar ve heybetle seçilerek hürmet edilmelerine ve dolayısıyla incitilmemelerine elverişli olan biçimdir.

Gerçi eziyeti kendilerine davet edecek olan içi bozukları örtü tutacak değildir. Fakat imanlı, temiz kadınların, kirli bakışlardan yuvalarında gizli inciler gibi korunmuş kalmalarına en uygun olan biçim de budur. Asıl o zamandır ki onlara eziyet edecek olanların açık bir vebal ve iftira yüklenmiş oldukları ortaya çıkar.

HürAvaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER