Üstad Said Nursi Hazretleri , Alevîler hakkında ne düşünüyor?

İşte ülkemizde münakaşalara sebep olan bir tefrikaya dönüşmüş Alevîlik meselesi hakkında Hz. Bediüzzaman Said Nursi’nin (r.h) söyledikleri;

Üstad Said Nursi Hazretleri ,  Alevîler hakkında ne düşünüyor?

Bediüzzaman Said Nursi (r.h) eşsiz zekası, derin feraseti ile günümüze dair bir çok müşkilatlı meseleye yıllar öncesinden ışık tutmuştur. Bir çok maddi, manevive içtima-i hastalıkları teşhis etmekle kalmamış devasını da bildirmiştir. bizlere düşen bu hakikatları tatbik etmekten başka bir şey değildir.

 İşte ülkemizde bir türlü anlaşılamayan ve hep nizalara, münakaşalara sebep olan bir tefrikaya dönüşmüş Alevîlik meselesi hakkında Hz. Bediüzzaman Said Nursi’nin (r.h) söyledikleri;

“Galib kardeşimiz Alevîler içinde Kadirî, Şazelî, Rüfaî Tarîkatlarının bir hülâsasını Sünnet-i Seniye dairesinde Hulefa-yı Raşidîn, Aşere-i Mübeşşere'ye ilişmemek şartıyla muhabbet-i Âl-i Beyt dairesinde bir tarîkat dersi vermesini düşünüyor. Hakikat namına ve imanı kurtarmak ve bid'alardan muhafaza etmek hesabına ehemmiyetli üç-dört faidesi var:

          Birincisi: Alevîleri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Râfızîlik ve siyasî Bektaşîlikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var.

          İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyt'i meslek yapan Alevîler ne kadar ifrat da etse, Râfızî de olsa; zındıkaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünki muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda esas oldukça, Peygamber ve Âl-i Beyt'in adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. İslâmiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir.

         Hem bu zamanda, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasî cereyanlar Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmemek için Nur dairesine çekmek büyük bir maslahattır. Madem Nur şakirdlerinin üstadı İmam-ı Ali'dir (R.A.) ve Nur'un mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt esastır, elbette hakikî Alevîler kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hasan Hüseyin ağkaş
Hasan Hüseyin ağkaş - 2 yıl Önce

ALLAH CC RAZI OLSUN.

Abbas yıldız
Abbas yıldız - 9 ay Önce

Hubb-u Ehl-i Beyt'i meslek yapan Alevîler ne kadar ifrat da etse, Râfızî de olsa; zındıkaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünki muhabbet-i Âl-i Beyt ruhunda esas oldukça, Peygamber ve Âl-i Beyt'in adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. İslâmiyete o muhabbet vasıtasıyla şiddetli bağlanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir.

SIRADAKİ HABER