SABIR KUVVETİNİ DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği sabır kuvvetini akıl terazisiyle tartarak, itidal üzere, doğru ve istikametli bir şekilde maalesef kullanamıyoruz...

Halbuki içinde yaşadığımız ve bizleri her türlü musibetlerin, afet ve felaketlerin sardığı şu dehşetli ve şiddetli fitne zamanında, akl-ı selimle sağlıklı düşünmek ve doğru kararlar vermek, içine düştüğümüz perişan hallerin, zihin karışıklıklarının, moral bozukluklarının üstesinden gelebilmek için buna oldukça muhtacız.

Kulluk vazifelerimiz, imanımız, ahlakımız, dünya ve ahiret saadetimiz için ne kadar mühim bir husus.. ümit beslenilen hallerde ortaya çıkan tersliklerden kaynaklanan me'yusiyetler, hayal kırıklıkları sebebiyle insanın dünyası başına yıkılıyor, manevi azaplara, stres ve bunalımlara giriftar oluyor.

İstikbale matuf kaygı ve endişelere garkolan, yolunda gitmeyen ehemmiyetsiz bir iş yüzünden tahammülü azalan, gamlar, hüzünler, elemler içinde boğulan bu zaman insanlarının can simidi gibi yapışması gereken; Hz. Bediüzzamanın Risalelerinde mevcut olan maddi ve manevi dertlerin devaları, kurtuluş reçeteleri teselli ve akıl, kalb ve ruh rahatı için ne kadar önem arzetmektedir. İşte bu gibi zorluklara duçar olan biçare beşer için eşsiz, harika bir çare Lem'alar mecmuasından:

DÖRDÜNCÜ NÜKTE: Yirmibirinci Söz'ün birinci makamında beyan edildiği gibi: Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kâfi gelebilir.

Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fâni hayatı bâki tevehhüm etmesiyle (zannetmesiyle), sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hâl-i hazırdaki musibete karşı sabrı kâfi gelmez, şekvaya (şikayete) başlar.

Âdeta (hâşâ) Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünki geçmiş herbir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış; elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış; sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış.

Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lâzım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fâni ömrü, musibet vasıtasıyla bâki ve mes'ud bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki âlâmı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak, divaneliktir.

Amma gelecek günler ise madem daha gelmemişler; içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek, ahmaklıktır. "Yarın, öbür gün aç olacağım, susuz olacağım" diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek, ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir.

Öyle de gelecek günlerdeki, şimdi adem (yok) olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belâhettir ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor.

Elhasıl: Nasıl şükür, nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de şekva, musibeti ziyadeleştirir hem merhamete liyakatı selbeder.

Birinci Harb-i Umumî'nin birinci senesinde, Erzurum'da mübarek bir zât müdhiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi: "Yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım" diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım.

Birden hatırıma geldi ve dedim: "Kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp, şekva etme; onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise, madem daha gelmemişler. Rabbin olan Rahmanurrahîm'in rahmetine itimad edip, dövülmeden ağlama, hiçten korkma, ademe vücud rengi verme. Bu saati düşün; sendeki sabır kuvveti bu saate kâfi gelir.

Divane bir kumandan gibi yapma ki: Sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde, sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte, o tutar, merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zaîf bırakıp, düşman edna bir kuvvet ile merkezi harab eder."

Dedim: "Kardeşim, sen bunun gibi yapma, bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Rahmet-i İlahiyeyi ve mükâfat-ı uhreviyeyi ve fâni ve kısa ömrünü, uzun ve bâki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret." O da tamamıyla bir ferah alarak: "Elhamdülillah, dedi, hastalığım ondan bire indi." (2. Lem'a)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nurcu musab
Nurcu musab - 1 hafta Önce

Allah razı olsun Efendim