ŞEVVAL FIRSATI!..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Cenab-ı Hak mealen buyuruyor:

"Kim bir iyilikle gelirse, kendisi için o iyiliğin on misli vardır! Kim de bir kötülükle gelirse, bunun üzerine ancak misliyle cezalandırılır. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar." (Enam-160)

Resûl-i Ekrem (ASM)'ın dostu, mihmandarı Ebu Eyyûb El-Ensari (r. anh)'den rivayet edildiğine göre: Efendimiz (ASM):

"Her kim Ramazan'da orucunu tutup, Şevval'den de altı gün daha oruç eklerse bütün sene oruç tutmuş gibidir. Her sene böyle yaparsa, bütün ömrünü oruçlu geçirmiş gibi olur" buyurmuştur. (Müslim)

Efendimiz (ASM) kemal-i şefkatiyle adeta şöyle ferman buyuruyor:

"Ey merhamet ve acınmaya çok muhtaç ümmetim! Cenab-ı Hak fazlından ve kereminden uhrevi kârların elde edildiği Üç Aylar ve Ramazan-ı Şeriften sonra gelen Şevval ayında da, kullarına açtığı ahiret pazarını sona erdirmeyip bir müddet daha devam ettiriyor.

Emre uymak ve rıza-yı ilahiye nail olmak için, bir ay boyunca nefsani arzu ve isteklerinize gem vurmak suretiyle farz olan vazifenizi ifa ederek Rabbinize bağlılığınızı gösterdiniz.

Hiçbir şeye muhtaç olmayan Zat-ı Zülcelal hazretleri de bu halisane amellerinize mükafaten; nihayetsiz lutuf ve kerem sahibi oluşunun bir nişanesi olarak, sizlere bir fırsat daha veriyor ki, o da şudur:

Bir aylık farz orucunuza; bayramınızı yaptıktan sonra Şevval ayı içinde ister peşpeşe aralıksız, ister ara ve fasıla vererek altı gün oruç daha eklerseniz, mükafatınız bir iken on katına çıkacak!..

Bu takdirde; bütün bir yıl boyunca oruç tutmuş sayılacaksınız ki, her sene böyle yaparsanız tüm ömrünüzü oruç tutarak geçirmiş gibi kabul edileceksiniz!.."

Şâfiî, Hanbelî ve bazı muteber Hanefî ve Malikî kaynaklarında ve Alimlerin çoğunluğu tarafından da, Ramazan-ı Şerif orucuna bayramdan sonra Şevval'den altı gün oruç eklemek;

Efendimizin (ASM) sevip beğendiği ve ümmetine tavsiye buyurdukları müstehap, mendup mertebesinde bir Sünnet-i Seniyye olduğu kaydedilmiştir.

Bazı alimler Şevval orucunun meşru oluşunun bir başka hikmetini şöyle açıklamışlardır:

Şevval de tutulan altı gün oruç, farz namazların peşinden kılınan nafile sünnet namazları gibidir.

Nasıl ki bu sün­netler, farzlarda olabilen hata ve kusurların telafisi için kılınıyorsa, Şevval orucu da Ramazan-ı Şerif orucunda meydana gelebilen hata ve kusurların telafisi maksadıyla tutulur.

Şevval'in ilk günü bayra­m olduğu için o gün oruç tutulmaz.

İslam ulemasının çoğuna göre bayramdan sonra altı gün peşpeşe veya ara vererek tutulması arasında fark yoktur.

Bayra­mın he­men ar­ka­sın­dan peş­pe­şe, ara vermeden tu­tul­ma­sı da­ha fa­zi­let­li­ olduğuna hükmedenler de vardır.

Ka­za, adak ve benzeri bir oruç da altı gün olarak bu ayda tu­tul­sa ay­nı fazilet elde edilir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aczimendi
Aczimendi - 1 yıl Önce

Allah ebeden razı olsun çok istifadeli bir yazı olmuş..Rabbim tutmayı nasip etsin