ŞEYTAN İŞİ BİR MURDAR...

BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM

Bir önceki yazıda içkinin haramlığını ilan eden ferman-ı İlahide bilhassa gençleri tenbelliğe alıştıran, kazanma hırsından gelen şeytani bir şevk ve heyecan ile gece geç saatlere kadar vakitlerini, parasını, pulunu zayi eden kumarın da haram kılındığı beyan buyurulmuştur:

"Ey İman edenler! içki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili taşlar (putlar), fal okları, ancak şeytanın amelinden birer murdardır (pisliktir). Bun(lar)dan kaçının ki, muradınıza eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allâh’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bütün bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?" (Mâide, 90-91)

İslam alimleri, kaybedenlerin kazananlara karşı düşmanlık, kin, intikam duygularına kapılıp cinayetlere kadar yol açması, kazanma hırsı ve ümidiyle servetlerin kaybedilmesi, ailelerin sefil ve perişan olması, iffet ve namusların zayi olması, aile içi huzursuzluklar, anlaşmazlıklarla yuvaların yıkılması gibi daha birçok saymakla bitmez kötülükleri netice veren kumar illetinin kesinlikle haram olduğuna hükmetmişlerdir.

Yüz yıllar boyunca haçlı sürüleriyle cepheden hücum eden İslâm düşmanları her defasında derslerini alıp, zelil ve mağlup bir şekilde köşelerine sinmeye mecbur kaldıkları için hedef değiştirdiler ve direk cepheden hücumu bir derece terkedip, İslam milletinin ahlakını maneviyatını hedef aldılar.

Bunun böyle olduğunu nerden mi anlıyoruz?.. Van'da kaldığı esnada Hz. Bediüzzaman'a bir gün merhum Van Valisi Tahir Paşa gazetenin birinde şöyle müdhiş bir haber gösterir:

İngiliz Meclis-i Meb'usanında Müstemlekât Nâzırı (sömürgeler bakanı), elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek:

"Bu Kur'an, müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakikî hâkim olamayız. Ya Kur'anı ortadan kaldırmalıyız veya ne yapıp etmeli, onları Kur'andan soğutmalıyız."

Devasa kuvvetler ve ordularla defalarca saldırdıkları halde Kur'anı ortadan kaldırmaya muvaffak olamadılar.. geriye onlar için ikinci şıktan başka çare kalmıyordu...

Müslümanları Kur'an-ı Kerim'den, iman ve ahlakından uzaklaştırmak için ellerinden gelen melaneti bu zavallı millete reva gördüler.. menhus emellerine ulaşmak için kullandıkları vasıtaların en şerlilerinden biri de; maalesef kumar illetidir.

Ne yaptığını bilmeyen, sefih oyun eğlencelerle kumar bataklıklarında bocalayan gayesiz, hedefsiz asi bir islam nesli meydana getirmek istiyorlardı.. hedeflerine ulaşmamış da değiller.. tutulanların yakasını zor kurtardığı, zamanımızda isim ve şekillerini herkesin bildiği piyango, spor-toto, loto, iddaa, borsa oyunları gibi akla hayale gelmeyen çok tehlikeli, zararlı modern kumar vasıtalarıyla topyekün İslam milletini kumar illetine alıştırdılar.

Risale-i Nur'da insanı felaketlere sürükleyen büyük günahların en büyükleri arasına "Yedi büyük kebair" başlığı altında kumarın da dahil edildiğini görüyoruz.. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hedef alan bu nevi hücumları kolaylaştıran şerli, zararlı işlerden kumar vs. gibi zararlı zehirli illetlerin panzehirinin ne suretle istimal edilmesi gerektiğinin formülü de hazır.. bu panzehiri geniş çapta tatbikat safhasına koymak; toplumun huzur ve asayişini sağlamak için çalışan idare mekanizmasına kalıyor...

"Din yalnız iman değil, belki amel-i sâlih dahi dinin ikinci cüz'üdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarab gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men'etmek için, yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfi gelir mi?

O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler.

İşte Risale-i Nur amel-i sâlih noktasında, iman canibinden, herkesin başında her vakit bir manevî yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı İlahîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. (Şualar, Onikinci Şua)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdurrahim Çağan
Abdurrahim Çağan - 2 ay Önce

Allah cc razı olsun

Nurcu musab
Nurcu musab - 2 ay Önce

Çok istifade ettim. Allah razı olsun , duanızı esirgemeyin Efendim...

Yusuf g9zcü
Yusuf g9zcü - 1 ay Önce

Karolsu laiklik