Risale-i Nur dan 12 Vecize

Risale-i Nur dan 12 Vecize

Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil.
Mektubat - 526


Bütün ihtilalat ve fesadın asıl madeni ve bütün ahlâk-ı rezilenin muharrik ve menbaı tek iki kelimedir:Birinci Kelime: Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne!
İkinci Kelime:İstirahatim için zahmet çek; sen çalış, ben yiyeyim.
Birinci kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki o da vücub-u zekâttır.
İkinci kelimenin devası, hurmet-i ribadır.Adalet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya Yasaktır, girmeye hakkın yoktur! der.
Beşer bu emri dinlemedi, büyük bir sille yedi. Daha müthişini yemeden dinlemeli!
Mektubat - 526


Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır, bir gülle otuz milyonun mahvına sebep olur.(Hâşiye) Öyle şerait tahtında olur ki küçük bir hareket, insanı alâ-yı illiyyîne çıkarır ve öyle hal olur
ki küçük bir fiil, insanı esfel-i safilîne indirir. Mektubat - 527


Deli adamaİyisin! İyisin! denilse iyileşmesi, iyi adama Fenasın! Fenasın! denilse fenalaşması nadir değildir.Mektubat - 529
 

Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse dert getirir. Mektubat - 529


Bir lokma kırk paraya, diğer bir lokma on kuruşa. Ağza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdirler. Yalnız, birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan kuvve-i zaikayı taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek, israfın en sefihidir.
Mektubat

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER