Ahilik nedir?

Ahilik, 1200'lü yıllarda Ahi Evran Veli tarafından o dönemlerde Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ile iş imkanı sağlamak ve onları meslek sahibi haline getirmek üzere kurulmuştur.

Ahilik nedir?

Ahilik, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasının mimarı olarak bilinen ve günümüze de ilham kaynağı olmaya devam eden bir yardımlaşma usulüdür.

Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş, iş imkanı sağlamak üzere kurulan ahilik, Kasyeri'de ortaya çıkmıştır.

AHİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

Tekke ve zaviyelerde iyi birer Müslüman nesil yetiştirmek ve vasıflı meslek sahipleri oluşturmak üzere başlatılan 'ahilik' hareketinin kökenleri bin yıl öncesine dayanıyor.

Ahilik, özellikle Anadolu'da göçebe yaşayan Türk boylarının yerleşik hayata geçmesi ve Müslümanlaşmasını sağlayarak birçok önemli işlev üstlendi.

AHİLİĞİN KELİME ANLAMI

Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça “kardeşim” veya Türkçe “akı” (Divan’ül Lügat’it Türk’te) “cömert”“eli açık” anlamında kullanılmaktadır.

AHİLİĞİN İŞLEYİŞİ

Ahilik terimi, XVIII. yüzyıldan sonra bir esnaf-sanatkâr birliği hâline dönüşmüş olsa bile, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülmeye başlayan, Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük rol oynayan dinî, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî boyutları olan bir sistem olarak tarif edilebilir.

AHİLİĞİN KAPSAMI

Ahiliğin başlangıçta bir esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkmadığı, içlerinde kadıların, müderrislerin, devlet adamlarının, askeri görevlilerin de olduğu; ahilerin toplumun bütün kesimlerini kucakladığı bilinmektedir.

ensonhaber

banner12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER