Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah'ın hayat hikayesi ve tüm merak edilenler

Asırlar boyu tarihte silinmeyecek zaferlere imza atan Melikşah kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah'ın hayatı

Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah'ın hayat hikayesi ve tüm merak edilenler

Türk tarihinin büyük hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan'da doğmuştur. Türklere Anadolu kapısını açan Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın oğlu olan Melikşah hayatı, ölümü, tarihi başarılarıyla her zaman merak ediliyor. Henüz 18 yaşındayken tahta geçen Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah’ın en büyük ideali bütün Müslüman devletleri bir bayrak altında toplayarak İslam Birliği’ni kurmaktı. Asırlar boyu tarihte silinmeyecek zaferlere imza atan Melikşah kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah'ın hayatı

Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah hayatı hemen hemen her gün araştırılıyor. İran'da hüküm süren Türk Selçuk hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğü olan Melikşah babası Alparslan'ın vurulması üzerine 18 yaşında tahta geçmiştir. Cesareti, yöneticilikteki yeteneği ve İslam'a bağlılığı ile dikkatleri çeken ve herkesin sevgisini kazanan Melikşah Kimdir? Büyük Selçuklu İmparatoru Melikşah'ın hayatı ve hakkında merak edilenleri…

MELİKŞAH KİMDİR?

Türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan'da doğmuş, 1092 yılında Bağdat'ta 38 yaşında iken ölmüştür. Tarih boyunca cesareti, azmi, savaşlardaki başarısıyla örnek olmuş bir isimdir. Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır. Melikşah'ın en büyük ideali, bütün Müslüman devletleri bir bayrak altında toplayarak İslam Birliği'ni kurmaktı. Geçmişte Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiştir.

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU MELİKŞAH'IN HAYATI!

Melikşah, 16 Ağustos 1055 pazar günü doğmuştur. 18 yaşında tahta geçen Melikşah'ın hükümdar olduğu dönem Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Hükümdarlık döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem'i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah'ın gerek tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir rol oynamıştı. Anadolu'nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiş ve Suriye'de büyük başarılar kazanılmıştı.

1076'da Kudüs Fatımîler'den, 1085'te Antakya, iki yıl sonra da Urfa Bizanslılardan alınmıştır. Halep ve Şam da onun döneminde Selçuk idaresine geçmişti. Devletin hudutları Kaşgar'dan ve Seyhun mecrasından Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi'ne kadar genişlemişti. Bağdat'taki Abbasi Halifeleri de tamamıyla Selçuk İmparatorluğu'nun emri altında bulunuyordu. Yirmi sene hüküm süren I. Melikşah, cesareti gibi zekası ile, ilim sevgisi ve edebî seviyesiyle de tanınmıştır. Kendisi gibi bir Türk soyundan gelmiş olan Veziri Nizamülmülk ile birlikte hem bir çok memleketler almaya, hem de nehirlere köprüler, şehirlere kaleler ve su yolları gibi birçok eserler yapmaya muvaffak olmuştu.

Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır.

Melikşah, Bağdat'ta bir rasathane kurmuş ve 1086 yılında başlayan ve dünyanın güneş etrafında dönmesi esasına dayanan bir takvim inkılabı yapmıştı ki buna "Celalî Takvimi" adı verilir.

Sarayında Türkçe konuşulmakla birlikte edebî dil Farsça idi. Kendisinin pek güzel rubaileri vardır. Celaleddin Melikşah'ın Berkiyaruk, Sencer, Mehmet adlı üç oğlu vardı ki üçü de hükümdarlık yapmışlardır.

EŞLERİ

Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Han'ın kızı, Ahmed, Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun'un annesi.)

Zübeyde Hatun (Emir Yakuti'nin kızı, Berkyaruk'un annesi.)

Taceddin Seferiyye Hatun (Cariye kökenli, Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer'in annesi.)

ERKEK ÇOCUKLARI

Ahmed

Davud

Berkyaruk

Muhammed Tapar

Ahmed Sencer

I. Mahmud

Tuğrul

Emir

Humar

KIZ ÇOCUKLARI

Cevher Hatun (Gazneli III. Mesut ile evlenmiştir.)

Mah Melek Hatun (Abbasi Halifesi Muktadi ile evlenmiştir.)

Seyyide Hatun (Abbasi Halifesi Mustazhir ile evlenmiştir.)[18]

sabah

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER