HANGİ MESLEK HANGİ BURCA UYGUNDUR?

HANGİ MESLEK HANGİ BURCA UYGUNDUR?

HANGİ MESLEK HANGİ BURCA UYGUNDUR?

KOÇ BURCU: Bedeni hareketlilik ve cesareti gerektiren her iş, koç burcuna uygundur. Bilhassa ferdi spor dalları - güreş, atıcılık, binicilik, koşuculuk vb. - koç burcuna göredir. Takım sporlarında diğer sporculara uyum sağlayamayacağı için zorlanır. Bedeni hareketliliği çok seven koç burcu insanından iyi bir beden eğitini öğretmeni olur. Silahlı ve üniformalı işler: askerlik, polislik, zabıta, güvenlik görevliliği koç burcu insanına çok uygundur. Ancak amirleri dinlemeye ve kurallara uymaya alışması gerekir. Dağcılık ve izcilik işleri de koç burcuna çok uygundur. Dolayısıyla bir koç, iyi bir kılavuz, iyi bir komando, iyi bir muharip komutanı olabilir.

BOĞA BURCU: Sükut, ihtiyat ( ileri görüşlülük ), maharet ( ustalık ) metanet, azim isteyen bütün işlerde ve sanatlarda temayüz ederler ( üstünlük gösterirler ). Bu burçta doğanlar; hekim, mültezim ( vergi memuru ), sarraf ( kuyumcu ), elektrikçi, çiftçi, bahçıvan olabilirler. Mali işler ile müdürlüklerinde tecerrüd ederler ( emsalsiz olurlar ). Arazi, maden ve inşaat işlerinde de muvaffakiyet gösterebilirler. Boğa burcuna mensup olanlar, güzel sanatlara da kabiliyetlidirler. Bunlardan iyi bi sazende ( çalgıcı ), iyi bir hanende ( şarkıcı ) olabilir. Kadılık ( hakimlik ) ve müdürlük ( yöneticilik ) de boğa burcuna çok uygundur.

İKİZLER BURCU: Bu burca mensup olanlar, katiplik ( sekreterlik ), muharrirlik ( yazarlık ) muhabirlik, avukatlık, pazarlamacılık, satış elemanlığı vb. işlere çok müstaiddirler ( yeteneklidirler ). Dil ve edebiyatta iyidirler.

YENGEÇ BURCU: Bu burcun erkekleri; denizcilikte fazla istidat ( yetenek ) sahibi oldukları için, su işlerini severler. Dolayısıyla; kaptanlık, deniz komandoluğu, deniz subaylığı gibi meslekler yengeç burcuna çok uygundur. Para tebdiline ( değişimine ) ve mali muamelelere ( işlemlere ) ait hususlarda rüchana haizdirler ( üstünlüğe sahiptirler). Direktör, müteahhit, dükkancı, manifaturacı olabilirler. Yengeç burcuna mensup kadınlar; iyi bir müdire, iyi bir ebe, iyi bir hasta bakıcı olurlar.

ASLAN BURCU: Bu burca mensup olanlar; amir, zabit, ve bazı hallerde de gayet iyi doktor olabilirler. Liderlik, yöneticilik, başkanlık, müdürlük, başhekimlik, komutanlık, büyükelçilik, organizatörlük vb. işler, aslan burcuna çok uygundur. Bütünü görebilme ve dikkatini uzun süre, dağıtmadan koruyabilme kabiliyetine sahip olduğu için, pilotluk da aslan burcuna çok uygundur.

BAŞAK BURCU: İtina ( titizlik ) ve çalışkanlık icab ettiren bütün işlerde muvaffakiyet ( başarı ) gösterirler. Memuriyet, tüccarlık, müteahhitlik, kimyagerlik, fotoğrafçılık, ticari teşebbüsat ( girişimcilik ) vb. işler bu burca uygundur. Katiplik ( sekreterlik ) , muharrirlik ( yazarlık ) , muallimlik ( öğretmenlik ), büro memurluğu, arşiv memurluğu gibi meslekler de başak burcuna uygundur. Başak burcuna mensup bir kişi, çok iyi bir istihbaratçı olur.

TERAZİ BURCU: Bu burcun mensupları; sanatkarlık, ressamlık, katiplik ( sekreterlik ), kitapçılık, sazendelik ( çalgıcılık ), hanendelik ( şarkıcılık ) gibi işlerde muvaffakiyet gösterebilirler. Hakimlik gibi hukuk işleri de terazi burcuna uygundur. Din adamı, mimar, sanat öğretmeni olmaya da kabiliyetlidirler.

AKREP BURCU: Askerlik ( komando ), komutanlık ( muharip ), polislik, zabıtalık gibi işler ; genel cerrahlık, bu burca çok uygundur. Müfettiş ( dedektif ), araştırmacı, ilim adamı olmaya da istidatları vardır.

YAY BURCU: Bu burcun mensupları: muallim ( öğretmen ), vaiz, feylesof, ressam, tüccar olabilirler. Dağ sporları ve seyyahlık da bu burca uygundur. Hakim, veteriner, araştırmacı, ilim, adamı olmaya da istidatları vardır.

OĞLAK BURCU: Kale muhafızı, zindancı ( gardiyan ), zindancı başı ( cezaevi müdürü) gibi işler tam bu burca göredir. Maddi şartlar altında tertip ve tanzim edilebilecek ( düzenlenebilecek ) bütün meşgalelerde ( eğer kendilerine hakim olabilirlerse ) muvaffakiyet gösterebilirler. Organizatörlük gibi.

KOVA BURCU: Veznedarlık, hazinedarlık gibi işler, bu burca göredir. Ayrıca öğretmenlik, meteoroloji gibi işlere de istidatları vardır.

BALIK BURCU: Bu burcun mensupları; tanınmayı ve takdir edilmeyi çok sevdikleri için, iyi mizban ( konak sahibi ) ve iyi mihman-nüvaz ( misafir karşılayıcı ) olurlar. Balık burcu insanında iyi bir denizci ( kaptan ) de olabilir. Metafizik ve deruni sahalar tam balık burcuna göredir. İmamlık , ilahiyat, tasavvuf, psikoloji…. Baytarlık, hemşirelik, hasta bakıcılık, şairlik gibi işlere de istidatları vardır.

Müellifi:

Ahmet Batmaz- Burçların İslam'da yeri var mıdır?

HürAvaz

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 18:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER