Mehir nedir? Mehir miktarı ne olmalıdır? Mehir ile ilgili bilinmeyenler

Mehir nedir? Mehir miktarı ne olmalıdır? Mehir ile ilgili bilinmeyenler

Mehir nedir? 
Mehir nikah akdi gereğince erkeğin evleneceği kadına vermekle yükümlü olduğu maldır, değerdir. Mehir nikahın varlık sebebi değil; neticesidir, sonucudur. Mehrin olmadığı bir nikah akdi sahihtir. Fakat kadın kocasını kendisine mehir vermemesi sebebiyle boşayabilir. Mehir kadının hakkıdır. Mehir mal cinsinden olmalıdır. Manevi şeyler mehir olamaz. Şeran mal sayılan herşey mehir olabilir. Ev, arsa, araba, hayvan, yiyecek, giyecek, gelir, para, altın, gümüş mehir olarak verilebilir. Köle evleneceği kişiye mehir olarak hizmetini verebilir. Ona belirlenen müddet içerisinde hizmet eder. 


Mehrin miktarı ne kadardır? 
Mehrin miktarı Hanefi mezhebine göre en az 10 dirhem ( 30 g ) gümüş olmakla beraber en çoğu için bir sınır belirlenmemiştir. Bu hususta mehir iki grupta incelenir: 
Mehr-i müsemma : Eğer mehir nikah akdi esnasında yahut zifaftan önce, herhangi bir zaman diliminde, taraflar arasında, şahitler huzurunda konuşulur ve karara bağlanırsa buna mehr-i müsemma denir. Böyle bir durumda kadın mehir konusunda dilediği miktarı söyleyebilir. 

Mehri misil: Mehrin  zifaftan evvel konuşulup karara bağlanmaması , zifaftan sonra gündeme gelmesi durumunda kadına mehr-i misil ödenir. Şöyle ki; kadının babasının ailesinden evlenecek kadına denk kadınlara bakılır. Onlar ne kadar mehir almışlarsa kadın da o kadar mehir alır. Eğer babasının ailesinde böyle bir kimse yoksa;  evlenecek kadınla yaş, güzellik, bekaret, zenginlik, yaşadığı belde ve devir noktasında bir olan yabancı bir kadına ne kadar mehir verildiğine bakılır. Ve evlenecek kadına mehri misil olarak o değer verilir. 

Mehir ne zaman verilir? 
Kadın mehri ne zaman isterse erkek o zaman vermekle mükelleftir. Verileceği zamana göre mehir ikiye ayrılır: 
- Mehr-i muaccel : Nikah akdinin hemen ardından verilen peşin mehirdir. Adam karısına mehr-i muaccelini vermemiş ise kadın kocası ile birlikte olmama, onun beraberinde sefere çıkmama hakkına sahiptir. 
- Mehr-i müeccel :Vadeli mehirdir. Nikah akdinin akabinde verilmesi şart değildir. Mehrin bir kısmının zifaftan önce verilmesi, kalan kısmının sonrasında ödenmesi müstehaptır. 

Tarafların boşanması halinde ; boşayan taraf kadın ise ve geçerli bir sebebi yok ise mehrini erkeğe bırakmış olur. Bunun dışındaki boşanma hallerinde erkek kadına mehr-i müeccelini öder.
 Taraflardan birinin vefatı halinde ise; ölen adamsa tereke olarak bıraktığı miras malı evvela defin ve cenaze işlemleri için sarfedilir. Bunun ardından sıra borçlara gelir. Mehir de erkeğin eşine karşı borcu olması hasebiyle bu maldan verilir.
  Eğer ölen kadınsa hayatta iken kendisine ödenmeyen mehri, miras malına eklenir. 


YAZIYI NE KADAR DİKKATLİ OKUDUĞUNUZU ANLAMANIZI SAĞLAYACAK KÜÇÜK BİR DENEME

Mehri kim kime verir? 
A- erkek kadının ailesine 
B - kadının ailesi kadına
C- erkek kadına 
D- kadın erkeğe 


Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A- mehir nikahın sonucudur 
B- Mehrin olmadığı bir nikah sahih değildir. 
C- kadın mehrinin verilmemesi sebebiyle eşini boşayabilir. 
D- mehir nikahın varlık sebebi değildir. 

Mehrin en az miktarı ne kadardır? 
A- 10 dirhem altın 
B- 1 kilo gümüş 
C- 10 dirhem gümüş 
D - 1 kilo altın 

Miktarı nikah akdi esnasında, zifaftan önce belirlenen Mehrin adı nedir? 
A- mehri muaccel 
B- mehri müsemma 
C- mehri Müeccel 
D- mehri misil 

Miktarı nikah akdi esnasında belirlenmeyen, zifaftan sonra gündeme gelen Mehrin adı nedir? 
A- mehri muaccel 
B- mehri müsemma 
C- mehri Müeccel 
D- mehri misil 

Mehrin bir kısmının zifaftan önce verilmesinin hükmü nedir? 
A- vacip
B- sünnet 
C- müstehap 
D- mekruh 


Mehri misil belirlenirken ilk seferde kime bakılır? 
A- erkek tarafının babasının ailesindeki kadınlara 
B- kız tarafının annesinin ailesindeki kadınlara 
C- kız tarafının babasının ailesindeki kadınlara 
D- kadına belli yönlerden denk yabancı bir kadına 

Nikah akdinin hemen sonrasında verilen Mehrin adı nedir? 
A- mehri muaccel 
B- mehri müsemma 
C- mehri Müeccel 
D- mehri misil

Nikah akdinin hemen akabinde verilmeyen, ertelenen Mehrin adı nedir? 
A- mehri muaccel 
B- mehri müsemma 
C- mehri Müeccel 
D- mehri misil

HÜR AVAZ

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 07:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER