Melik Tapar Kimdir? Kaç Yaşında ve Ne Zaman Öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 2. fragmanında öldüğü gösterilen Melik Tapar aslında kaç yaşında, ne zaman öldü? Melik Tapar nasıl öldü, kim öldürdü? Melik Tapar kimdir ve ölümü ile ilgili bilgiler...

Melik Tapar Kimdir? Kaç Yaşında ve Ne Zaman Öldü?

Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan oğlu Melikşah oğlu Melik Tapar asıl adıyla Gıyaseddîn Muhammed Tapar, 21 Ocak 1082 tarihinde dünyaya geldi. Annesinin adı Tâceddin Seferiyye Hatun'dur. Babasının ölümünden sonra tahta geçen abisi Berkyaruk ile uzun taht savaşları olmuştur. Sultan Berkyaruk'un ölümünden sonra tahta geçti. Sultan ünvanı almıştır.

Melik Tapar Ne Zaman Öldü? Nereye Defnedildi?

Çok daha uzun detaylara sahip olan hayatı ile ilgili kısaca verilen bilgilerden sonra asıl merak ettiğimiz soru "Melik Tapar kaç yaşında ve ne zaman öldü? Kim tarafından ve nasıl öldürüldü?"

  • Melik Muhammed Tapar kimse tarafından öldürülmedi. 24 Zilhicce 511 (18 Nisan 1118) tarihinde hasta yatağında eceli ile 36 yaşında vefat etti. Muhammed Tapar’ın cenazesi İsfahan’da yaptırdığı medresenin hazîresine defnedildi.

Melik Tapar Nasıl Öldü?

Hasta olan Muhammed Tapar, 511 yılı kurban bayramında (4-6 Nisan 1118) Oğuz töresince büyük bir toy düzenledi ve bu ziyafet sonunda sofrasını ve sarayını yağmalattı. 15 veya 23 Zilhicce (9 veya 17 Nisan) günü beş oğlundan (Mahmud, Tuğrul, Mesud, Süleyman Şah, Selçuk Şah) en büyüğü olan Mahmud’u yanına çağırarak artık ömrünün sonuna geldiğini söyledi, tahta oturmasını ve devlet işlerine nezaret etmesini istedi. Emîrlerden onun için biat aldı. 24 Zilhicce 511 (18 Nisan 1118) tarihinde vefat eden Muhammed Tapar’ın cenazesi İsfahan’da yaptırdığı medresenin hazîresine defnedildi.

Melik Tapar Nasıl Bir Karaktere Sahipti?

Bütün tarihçilerin ittifakla belirttiğine göre dedesi Alparslan’ı örnek alan Muhammed Tapar dindar, dinî ilimlere vâkıf, âdil, merhametli, aklıselim sahibi, cömert, ilim adamlarını himaye eden bir hükümdardı. Halkın işleriyle yakından ilgilenir, kendisine sunulan her dilekçeyi okur, halka adalet, doğruluk ve insafla muamele edilmesini isterdi. Mükûs, darâib ve ictiyâzât gibi bazı gayri şer‘î vergileri kaldırdığı için halkın sevgisini kazanmıştır.

İç mücadelelerin bozduğu birliği yeniden kurarak Büyük Selçuklu Devleti’ne eski itibarını ve kudretini kazandıran Muhammed Tapar, “es-Sultânü’l-a’zam Ebû Şücâ‘ Gıyâsüddünyâ ve’d-dîn Kasîmu emîri’l-müminîn” lakabıyla anılır ve kaynaklarda “Selçuklular’ın güçlü adamı ve kusursuz insanı” olarak tanıtılır. Onun Bâtınîler ve Haçlılar’la yaptığı mücadele İslâm dünyasında takdirle karşılanmış, Gazzâlî Naṣîḥatü’l-mülûk (et-Tibrü’l-mesbûk fî naṣîḥati’l-mülûk) adlı eserini, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî astronomiyle ilgili bir kitabını ona ithaf etmiştir. Bağdâdî ayrıca sultanın bir sorusuna cevap olarak Risâle fî sebebi ẓuhûri’l-kevâkibi leylen ve ḫafâʾihâ nehâren adıyla bir eser kaleme almış, İbnü’l-Belhî Farsnâme’yi onun emriyle yazmıştır. Muhammed Tapar imar faaliyetleriyle de yakından ilgilenmiş, Melikşah’ın Bağdat’ta inşasını başlattığı Sultan Camii’ni tamamlatmış, İsfahan’da bir medrese, Nizâmiye Medresesi civarında da sûfîler için bir ribât yaptırmış ve su kanalları açtırmıştır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER